EVASA MEDIA

Facebook և Instagram էջերի վարում և առաջխաղացում ` Հատուկ առաջարկ մինչև փետրվարի 29-ը դիմելու դեպքում կստանաք մինչև 100% Virtual Back ներառված 7-օրյա անվճար փորձաշրջան

Փաթեթ` STANDART

Ա ) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝ գրաֆիկ դիզայն։

Բ) Օրական 1 թեմատիկ հրապարակում՝ կապված ընկերության գործունեության հետ (Graphic flyer20, Video-5, Gif-5):

Գ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 15-լուսանկարի մշակում:

Դ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը :

Ե) Instagram էջի վարում՝օրը 1 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները)։

Զ) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

Է) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում :

Ծառայությունների ամսական արժեքն է 25․000 դրամ

smm image
smm image

Փաթեթ ՝ STANDART +

50 % Virtual Back

Ա) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝ գրաֆիկ դիզայն։

Բ) Օրական 1 թեմատիկ հրապարակում՝կապված ընկերության գործունեության հետ(Graphic flyer-20, Video-5, Gif-5):

Գ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 15-լուսանկարի մշակում:

Դ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը:

Ե) Facebook Share- (Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝ Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝ Մեր ընկերությանը պատկանող 15 խմբերում): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորը հայ օգտատերեր: Տարբեր ժամերի (oրը-30 share, ամսական 900 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):

Զ) Instagram էջի վարում՝օրը 1 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները) նաև էջին երաշխավորված 300 հետևորդի ավելացում ։

Է) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

Ը) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում :

1 Տարով պայմանագիր կնքելու դեպքում 50% գումարի Վիրտուալ բեք։

Այցեքարտային կայք ՝ ինքնակառավարման համակարգով = 80․000 դրամ

Կայքի Seo (առաջխաղացում) Google որոնողական համակարգում 6x20.000դրամ= 120․000 դրամ

Հոսթինգ մինչև 3ԳԲ 1 տարի= 10․000 դրամ

Փաթեթ ՝ PREMIUM

70 % Virtual Back

Ա) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝անիմացիոն հոլովակ մինչև 30 վայրկյան տևողությամբ:

Բ) Օրական 1 թեմատիկ հրապարակում՝կապված ընկերության գործունեության հետ (Graphic flyer-20, Video-5, Gif-5):

Գ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 15-լուսանկարի մշակում:

Դ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը:

Ե) Facebook Share-(Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝մեր ընկերության ըպատկանող15 խմբերում ): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ$

Զ )Lուսանկարահանում (ամսական 30 լուսանկար):

Է ) Ամսական 1 Ինֆորմացիոն հոլովակի նկարահանում և մոնտաժ ( մինչև 60 վայրկյան ):

Ը ) Instagram էջի վարում՝օրը 1 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները) նաև էջին երաշխավորված 300 հետևորդի ավելացում ։

Թ) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ` պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

Ժ) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում :

Ծառայության Գինն է ՝ ամսական 60.000 դրամ.

1 Տարով պայմանագիր կնքելու
դեպքում 70% գումարի Վիրտուալ բեք։

Business կայք ինքնակառավարման համակարգով = 230.000 դրամ

Seo առաջխաղացում Google և Yandex որոնողական համակարգրում

Google 6ամիս x 20.000 =120.000 դրամ

Yandex 6ամիս x 20.000 =120.000 դրամ

Հոսթինգ մինչև 5գբ =14.000 դրամ

Լոգոտիպի պատրաստում կամ մշակում 1 հտ =20.000 դրամ

Փաթեթ ՝ CLUB.

100 % Virtual Back

Ա ) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝անիմացիոն հոլովակ մինչև 30 վայրկյան տևողուփյամբ (թարմացվում է 4 ամիսը մեկ):

Բ) Օրական թեմատիկ 2 հրապարակում՝կապված ընկերության գործունեության հետ(Graphic flyer-40, Video-10, Gif-10):

Գ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 30-լուսանկարի մշակում:

Դ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 3 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը :

Ե) Facebook Share-(Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝մեր ընկերության ըպատկանող15 խմբերում ): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորըհայօգտատերեր: Տարբերժամերի (oրը-45 share, ամսական 1350 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):

Զ ) Lուսանկարահանում (ամսական 50 լուսանկար):

է ) Ամսական 2 գովազդային հոլովակի նկարահանում և մոնտաժ ( մինչև 60 վայրկյան ):

Ը ) Instagram էջի վարում՝օրը 2 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները) նաև էջին երաշխավորված 700 հետևորդի ավելացում ։

Թ) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

Ժ) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում

Ծառայության Գինն է ամսական ՝ 130.000 ՀՀ դրամ.

1 Տարով պայմանագիր կնքելու դեպքում 100% գումարի Վիրտուալ բեք։

Լոգոտիպի պատրաստում կամ մշակում 1 հտ =20.000 դրամ

Հոսթինգ մինչև 10գբ (1տարի) =30.000 դրամ

Նախագծային վեբ կայք (ինտերնետ խանութ, հայտարարության կայք, (Booking և այլն) =450.000 դրամ

Seo առաջխաղացում Google և Yandex որոնողական համակարգրում

Google 12ամիս x 20.000 =240.000 դրամ

Yandex 12ամիս x 20.000 =240.000 դրամ

Վեբ կայքի սպասարկում 12ամիս x 20.000 =240.000 դրամ

Booking սոց ցանցում գրանցում և սպասարկում 12ամիս x 10.000 =120.000 դրամ

TripAdvisor սոց ցանցում գրանցում և սպասարկում 12ամիս x 10.000 =120.000 դրամ

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ