EVASA MEDIA

Facebook և Instagram էջերի վարում և առաջխաղացում `

Փաթեթ` STANDART

1) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝ գրաֆիկ դիզայն։

2) Օրական 1 թեմատիկ հրապարակում՝ կապված ընկերության գործունեության հետ (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):

3) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 15-լուսանկարի մշակում:

4) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը :

5) Facebook Share-(Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝մեր ընկերության ըպատկանող15 խմբերում ): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորըհայօգտատերեր: Տարբերժամերի (oրը-45 share, ամսական 1350 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):

6 ) Instagram էջի վարում՝օրը 1 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները)։ (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):

7) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ` պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

8) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում :

Ծառայության ամսական վճարը ՝

35,000դր․

smm image
smm image

Փաթեթ ՝ PREMIUM

1) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝անիմացիոն հոլովակ մինչև 30 վայրկյան տևողությամբ:(թարմացվում է 3 ամիսը մեկ):

2) Օրական 1 թեմատիկ հրապարակում՝կապված ընկերության գործունեության հետ: (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):

3) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 20-լուսանկարի մշակում:

4) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը:

5) Facebook Share-(Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝մեր ընկերության ըպատկանող15 խմբերում ): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորըհայօգտատերեր: Տարբերժամերի (oրը-45 share, ամսական 1350 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):

6 ) Instagram էջի վարում՝օրը 1 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները)։ (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):

7) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ` պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

8) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում :

Ծառայության ամսական վճարը ՝

50,000դր․

Փաթեթ ՝ EVASA CLUB .

1) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝անիմացիոն հոլովակ մինչև 30 վայրկյան տևողուփյամբ(ամսական 1 անգամ)

2) Օրական թեմատիկ 2 եռալեզու հրապարակում՝կապված ընկերության գործունեության հետ: (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):

3) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 30-լուսանկարի մշակում:

4) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը:

5) Facebook Share-(Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝մեր ընկերության ըպատկանող15 խմբերում ): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորըհայօգտատերեր: Տարբերժամերի (oրը-45 share, ամսական 1350 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):

6) Instagram էջի վարում՝օրը 2 եռալեզու հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները)։ (Ներառյան սթորիների հրապարակումը):

7 ) Պաշտոնական կայքի Seo առաջխաղացում `Google, Yandex որոնողական համակարգերում։

8 ) Վեբ կայքի սպասարկում։

9) Boost ` Google Ads. Համակարգում,Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում :

10) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

Ծառայության ամսական վճարը ՝

90.000 դր․

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ