EVASA MEDIA

Facebook և Instagram էջերի վարում և առաջխաղացում

Հատուկ Բոնուսներ մինչև Դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ

Փաթեթ` STANDARD

Ա ) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝ գրաֆիկ դիզայն։

Բ) Օրական 1 թեմատիկ հրապարակում՝ կապված ընկերության գործունեության հետ (Graphic flyer20, Video-5, Gif-5):

Գ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 15-լուսանկարի մշակում:

Դ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը :

Ե) Facebook Share- (Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝ Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝ Մեր ընկերությանը պատկանող 15 խմբերում): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորը հայ օգտատերեր: Տարբեր ժամերի (oրը-30 share, ամսական 900 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):

Զ ) Instagram էջի վարում՝օրը 1 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները) նաև էջին երաշխավորված 300 հետևորդի ավելացում ։

Է) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

Ը ) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում:

BONUS –Առնվազն 4 ամիս ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում ՝

Ա )Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝անիմացիոն հոլովակ մինչև 30 վայրկյան տևողուփյամբ

Բ ) 1 Ինֆորմացիոն հոլովակի նկարահանում և մոնտաժ ( մինչև 60 վայրկյան ):Գ) Lուսանկարահանում՝ 30 լուսանկար: Ծառայության Գինն է ՝ ամսական 30.000 դրամ.Պատվիրատուն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը , այն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրվա ընթացքում՝ ազատվելով պայմանագրից բխող ցանկացած ֆինանսական պարտավորություններից

smm image
smm image

Փաթեթ ՝ PREMIUM.

Ա ) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝անիմացիոն հոլովակ մինչև 30 վայրկյան տևողությամբ (թարմացվում է 3 ամիսը մեկ):

Բ) Օրական 1 թեմատիկ հրապարակում՝կապված ընկերության գործունեության հետ(Graphic flyer-20, Video-5, Gif-5):

Գ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 15-լուսանկարի մշակում:

Դ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 2 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը:

Ե) Facebook Share-(Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝մեր ընկերության ըպատկանող15 խմբերում ): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորըհայօգտատերեր: Տարբերժամերի (oրը-45 share, ամսական 1350 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):

Զ )Lուսանկարահանում (ամսական 30 լուսանկար):

Է ) Ամսական 1 Ինֆորմացիոն հոլովակի նկարահանում և մոնտաժ ( մինչև 60 վայրկյան ):

Ը ) Instagram էջի վարում՝օրը 1 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները) նաև էջին երաշխավորված 500 հետևորդի ավելացում ։

Թ) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

Ժ) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում : ՝

Ծառայության Գինն է ամսական ՝ 50.000 ՀՀ դրամ.

Փաթեթ ՝ CLUB.

Ա ) Ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր շապիկ՝անիմացիոն հոլովակ մինչև 30 վայրկյան տևողուփյամբ (թարմացվում է 3 ամիսը մեկ):

Բ) Օրական թեմատիկ 2 եռալեզու հրապարակում՝կապված ընկերության գործունեության հետ(Graphic flyer-40, Video-10, Gif-10):

Գ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 30-լուսանկարի մշակում:

Դ) Պատվիրատուի կողմից տրամադրված մինչև 3 տեսանյութի մոնտաժ, որոնք չպետք է գերազանցեն 60 վայրկյանը :

Ե) Facebook Share-(Facebook-յան էջի առաջխաղացում՝Ձեր էջում հրապարակված նյութերի տարածում՝մեր ընկերության ըպատկանող15 խմբերում ): Ընդհանուր լսարան՝ 400.000 մարդ, բոլորըհայօգտատերեր: Տարբերժամերի (oրը-45 share, ամսական 1350 ՝կատարվում է նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին):

Զ ) Lուսանկարահանում (ամսական 30 լուսանկար):

է ) Ամսական 2 գովազդային հոլովակի նկարահանում և մոնտաժ ( մինչև 60 վայրկյան ):

Ը ) Instagram էջի վարում՝օրը 2 հրապարակում (ֆեյսբուքյան նույն հրապարակումները) նաև էջին երաշխավորված 1000 հետևորդի ավելացում ։

Թ) Facebook և Instagram էջերի նամակների և մեկնաբանությունների սպասարկում ՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:

Ժ) Boost ` Facebook և Instagram սոց. ցանցերում վճարովի գովազդի տեղադրման խորհրդատվություն և տեղադրում

Ծառայության Գինն է ամսական ՝ 120.000 ՀՀ դրամ.

smm image

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ